Bu proje Avrupa Birliği'nin İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EasI) (2014-2020) kapsamında finansal destek almıştır.
Daha detaylı bilgi için: http://ec.europa.eu/social/easi
Bu yayında yer alan bilgilerin, Avrupa Komisyonunun resmi konumunu yansıtması gerekmemektedir.